Lån till företag – EIF lån

Driver du ett mindre eller medelstort företag i Sverige har du möjlighet att ta fördelaktiga lån till ditt företag hos de banker som har stöd av EIF, Europeiska Investeringsfonden!

Just nu är det många företag som kämpar med att få ekonomin att gå ihop på grund av Covid-19. Har ditt företag också fått ställa om eller till och med skapa en ny verksamhet för att överleva? Då kan det vara bra att veta att det finns vissa banker som lånar ut pengar med stöd av en EU-budget under Investeringsplanen för Europa (Junckerplanen) och COSMEs lånegarantiprogram. Detta stöd ges för att banker enklare ska kunna bevilja lån till företag och finansiellt stötta fler små och medelstora verksamheter.

Enklare att få lån till företag med stöd från EU

EU har tagit fram en ny stödform för att stötta små och medelstora företag och göra det enklare för dessa att ta del av finansiellt stöd i form av mikrolån. Den nya stödformen kallas Mikrogaranti och är ett sätt för att även de minsta företagen ska kunna få lån till investering, omställning eller löpande verksamhet. Hur mycket man kan låna varierar hos de olika banker som har tagit del av stödet. 

Lån till företag som fått ställa om sin verksamhet

Många företag har fått lägga tid och pengar på att tänka utanför boxen under rådande Covid-19. Framförallt utsatta är de branscher som återfinns inom restaurang, handel och evenemang men mer eller mindre alla drabbas av den lågkonjunktur som uppstått. För att ta sig igenom situationen och få sitt företag att överleva har man fått modernisera, digitalisera och ställa om sina företag till att sälja andra produkter eller sälja på ett annat sätt. Oavsett vad du tycker om att ta lån till företag så är det i en tid som denna ingenting konstigt att behöva extra stöd från bankerna och faktum är att det finns en del lån till företag som riktar sig framförallt till dem som behöver omställningsstöd eller som är nystartade. Dessa typer av lån till företag kallar EIF-lån.

Lån till mindre företag

För mindre företag är det ofta en utmaning att få lån från de stora bankerna. För att underlätta för små och medelstora företag har EIF, Europeiska Investeringsfonden, gått in med stora summor pengar till ett par banker i Sverige. Genom att EIF går in och garanterar hälften av kreditrisken kan banker låna ut till både fler och mindre företag än tidigare. Garantin för stödet kommer från EIF, Europeiska Investeringsbanken, och COSME, EU:s program för att finansiellt stärka små och medelstora företags konkurrenskraft i Europa.  

Frågor och svar

Vem kan få ett EIF-lån?
Svar: Du som driver ett aktiebolag och inte har några betalningsanmärkningar söker enkelt och smidigt EIF-lån automatiskt direkt via Creddos jämförelsetjänst. 

Vad är ett EIF-lån?
Svar: Ett EIF-lån är ett lån som finansieras av EIF, Europeiska Investeringsfonden, som ingår i Europeiska investeringsbanken (EIB). EIF tillhandahåller risk- och tillväxtkapital, garantier med mera som lånas ut till små och medelstora företag. EIF har som mål att hjälpa företag, framförallt mindre eller nystartade, i Europa med finansiering medan EIB har som huvudsyfte att hjälpa till att finansiera och stimulera ekonomin och den långsiktiga tillväxten i Europa. 

Vad är COSME?
COSME är EU:s program som hjälper till att stärka företagens konkurrenskraft. COSME har en total budget på 2,3 miljarder varav minst 60 procent av detta ska användas till att underlätta finansiering för små och medelstora företag i Europa. 

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.se ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy